Skip to content
Consuelo Memorial

Wensenlijst

Een wensenlijst houdt in dat u, u wensen aangaande u uitvaart kunt invullen, zodat u nabestaanden weten
op welke wijze uw uitvaart moet worden geregeld.

Bij Consuelo Memorial worden wensenlijsten zorgvuldig bewaard. Op het moment van iemands overlijden wordt
nagegaan of er een wensenlijst is. Als dat het geval is, wordt dit direct aan de nabestaanden kenbaar gemaakt.
Het is wel belangrijk dat uw naaste familieleden van uw wensenlijst op de hoogte zijn,
zodat zij bij een overlijden niet overvallen worden door wensen waarvan zij geen notie hadden.


Mocht u het eventueel prettiger vinden om het samen met een van onze uitvaartverzorgers in te vullen is dit natuurlijk mogelijk,
neemt u dan gerust contact met ons op telefoonnummer 717 3243.
Ook kunnen wij u een wensenlijst toesturen, Stuur dan een email naar info@consuelomemorial.com met uw adres.

Openingstijden: van 09.00 tot 12.00 uur Vanaf 12.00 uur op standby